The City of Tonopah                                                     Tonopah, Nevada

 

DSC01125.JPG
DSC01124.JPG